יום ב', ט’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת מקצועות לימוד אתרי שכבות חדר מורים יצירת קשר
 
באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים ולשמור על זכות הפרט. אם מישהו מוצא עצמו נפגע מפרסום זה או אחר, שמפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט - אנא הביאו זאת לידיעתנו.
 
 

המועצה הציבורית המועצה הציבורית היא מסגרת בית ספרית שבה שותפים מנהלת בית הספר, מורים, יושב ראש הנהגות כיתתיות, חברי ההנהגות הכיתתיות, תלמידים ונציג הראשות המקומית. המועצה נפגשת פעמיים עד שלוש בשנה בהרכב כולל, אך פעילותה השוטפת מתבצעת במסגרת וועדות קהילתיות הנפגשות בתדירות גבוהה יותר. בראש כל וועדה קהילתית עומד רכז הוועדה- מורה, ויושב ראש הוועדה - הורה.